Herklassifikasie van die NIEMANDT / NIEMAND / NIEMAN / NIEMANN Stamregister

In díe publikasies word die eerste geslag in Suid Afrika gebore as volg aangedui (Direkte kopie uit die relevante boeke).

Soos hieruit gesien kan word is daar duidelik 'n drukfout in D&P vanaf b7. Ek het die korrekte nommers in rooi bygevoeg.

D&P -  CC de Villiers se Geslagsregisters van die ou Kaapse families verwerk deur C Pama     

  SAG 6 - GISA se Suid Afrikaanse Geslagsregisters Volume 6

Johan Niemann, later Niemand. v. Arendsee. * omstr. 1656, burger Stellenbosch. +1744 x 25.1.1696 Anna Margaretha PuttersVir kinders hieronder nie genoem nie. vide Hoge.Personalia, bls. 295.  Johann Niemann * c. 1656 van Arendsee, Duitsland, burger Stellenbosch + 1744 x Stellenbosch 25.1.1696 Margaretha PUTTER   ~1 .12.1680 d.v. Diederik Putter en Zacharia Visser  
bl Diederik, ~27.10.1697, x Elisabeth, K.   bl Diederik ~ 27.10.1697 en Elisabeth v.d.K.  
b2 Anna Margaretha, ~8.11.1699  b2 Anna Margaretha ~ 8.1 1.1699 
b3 Zacharia, ~ 25.6.1702  b3 Zacharia ~ 25.6.1702 x Stellenbosch 29. I .1719 Johannes SWART  * Nederland c.1691 + 1751 . Woon reeds in 1730 op Swartrivier agter Caledon S.V. Johannes Swart en Margaretha Klaasdogter 
b4 Eva, ~ 7.12.1704  b4 Eva ~ Stellenbosch 7.12.1704, moeder v.kind by Jurgen (Juriaan) APPEL ~2.10.1694 S.V. Ferdinandus Appel en Lavina Cloete 
b5 Margaretha. x Hendrik van der Wat  b5 Margaretha ~ c. 1706 x 12.12.1717 Hendrik(Janz) VAN DER WAT 
b6 Michiel, ~26.6.1707  b6 Michiel ~ 26.6.1707 
b7 Michiel, ~ 18.7.1808, burger Stellenbosch, x 24.4.1740 Johanna Catharina Meyhuyzen  b7 Michiel ~ Stellenbosch 18.7.1708, burger Stellenbosch x Stellenbosch 24.4.1740 Johanna Catharina MEYHUYZEN ~19.11.1719 d.v. Augustus Justus Meyhuyzen en Geertruy Visser 
b5 b8-Carel Johannes, ~10.12.1713  b8 Carel Johannes ~ 10.12.1713 
b6 b9-Andries ~omstr. 1715, burger Stellenbosch, x Geertruy Meyhuyzen  b9 Andries ~ c. 1715, burger Stellenbosch x Geertruy MEYHUIZEN ~ 30.4.1724 d.v.Justus Augustus Meyhuizen en Geertruy Visser 
b7 b10-Nicolaas, ~ omstr. 1717. burger Stellenbosch. x Susanna Delport  b10 Nicolaas ~ c. 1717, burger Stellenbosch x Susanna DELPORT ~ 15.5.1735 d.v. Jacques Delport en Susanna Maree 
b8 b11-Johannes Lodewyk, ~8.1.1719  b l l Johannes Lodewyk ~ 8.1.1719 
b9 b12-Arnoldus. -26.10.1721  b12 Arnoldus ~ 26.10.1721 
b10 b13-Maria, ~29.9.1726. x Johannes Jacobus Swart  b13 Maria ~ 29.9.1726 x Johannes Jacobus SWART 

Navorsing om hierdie inligting te bevestig is in kerkregisters en in die Kaapse Argiewe gedoen, en dit het egter tot gevolg gehad dat bevind is dat hierdie klassifikasies heelwat growwe foute bevat, en daarom is uit die inligting dan 'n nuwe klassifikasie van die stamvader se kinders daargestel.

Hierdie klassifikasie word hieronder aangedui, saam met die vorige klassifikasies om die verskille uit te wys. 

'n Hersiene stamregister van die eerste geslag sal dan so daar uitsien.  

D&P

SAG 6    Nuwe Klassifikasie  
Johan Niemann * omstr. 1656, x Anna Margaretha Putters.   Johann Niemann * c. 1656 x Margaretha PUTTER  Johan Niemann, * c 1656 x 25.1.1696 Anna Margaretha Putters. Word ook in sekere bronne beskryf as Jan Niemand 

 bl Diederik, ~27.10.1697, x Elisabeth, K.

 bl Diederik ~ 27.10.1697 en Elisabeth v.d.K.

 bl Diederik ~27.10.1697, x Elisabeth, K.

 b2 Anna Margaretha ~8.11.1699

 b2 Anna Margaretha ~ 8.1 1.1699

 b2 Anna Margaretha ~8.11.1699 x Hendrik van der Wat

 b3 Zacharia, ~ 25.6.1702

 b3 Zacharia ~ 25.6.1702 x Stellenbosch 29. I .1719 Johannes SWART

 b3 Zacharia, ~ 25.6.1702 x Johannes SWART

 b4 Eva ~ 7.12.1704

 b4 Eva ~ Stellenbosch 7.12.1704,

 b4 Eva, ~ 7.12.1704

 b5 Margaretha x Hendrik van der Wat

 b5 Margaretha ~ c. 1706 x 12.12.17 17 Hendrik(Janz) VAN DER WAT

 Sy was dubbel geklassifiseer en is eintlik b2

 b6 Michiel, ~26.6.1707

 b6 Michiel ~ 26.6.1707

 b5Michiel, ~26.6.1707

 b7 Michiel ~ 18.7.1808, burger Stellenbosch, x 24.4.1740 Johanna Catharina Meyhuyzen

 b7 Michiel ~ Stellenbosch 18.7.1708,

 b6Michiel, ~ 18.7.1808

 b5 Carel Johannes ~10.12.1713

 b8 Carel Johannes ~ 10.12.1713

 b7 Andries ~15.3.1711 x Geertruy MEYHUIZEN   volgorde foutief

 b6 Andries ~omstr. 1715, burger Stellenbosch, x Geertruy Meyhuyzen

 b9 Andries ~ c. 1715, burger Stellenbosch x Geertruy MEYHUIZEN

 b8 Carel Johannes ~10.12.1713volgorde foutief

 b7 Nicolaas ~ omstr. 1717. burger Stellenbosch. x Susanna Delport

 b10 Nicolaas ~ c. 1717, burger Stellenbosch x Susanna DELPORT

Hy is nie een van die stamvader se kinders nie, en word herklassifiseer as b1c4

 b8 Johannes Lodewyk ~8.1.1719

 b l l Johannes Lodewyk ~ 8.1.1719

 b9Johannes Lodewyk ~8.1.1719 (Jan)

 b9 Arnoldus -26.10.1721

 b12 Arnoldus ~ 26.10.1721

 b10Arnoldus -26.10.1721

 b10 Maria ~29.9.1726. x Johannes Jacobus Swart

 b13 Maria ~ 29.9.1726 x Johannes Jacobus Swart

 b11Maria ~29.9.1726. x Johannes Jacobus Swart

Dus is die reeds gepubliseerde Niemandt stamlyn se nommering slegs korrek tot by b4. daarna verander al die geslags nommers.

 

Die korrekte volgorde van die eerste geslag NIEMANN's gebore in Suid Afrika is dus as volg: 

Johan Niemann, * c 1656 x 25.1.1696 Anna Margaretha Putters. Word ook in sekere bronne beskryf as Jan Niemand
 bl Diederik ~27.10.1697, x Elisabeth, K.
 b2 Anna Margaretha ~8.11.1699 x Hendrik van der Wat
 b3 Zacharia, ~ 25.6.1702 x Johannes SWART
 b4 Eva, ~ 7.12.1704
 b5 Michiel, ~26.6.1707
 b6 Michiel, ~ 18.7.1808
 b7 Andries ~15.3.1711 x Geertruy MEYHUIZEN   volgorde foutief
 b8 Carel Johannes ~10.12.1713 volgorde foutief
 b9 Johannes Lodewyk ~8.1.1719 (Jan)
 b10 Arnoldus -26.10.1721
 b11 Maria ~29.9.1726. x Johannes Jacobus Swart